שמאניזם ועולם הציור

השבט רוקד בתוך ליבי

ציור אינטאטיבי זוהי טכניקה שנועדה לסייע ולשחרר את האדם 'החושב' מהמושגים המקובלים של אומנות, לסמוך על עצמו באופן מלא וביכולת המולדת שלו ליצור שמחה שחרור וריפוי עמוק.

הטכניקה מובילה לתהליך של יצירה בפשטות ומתוך חיבור לילד הפנימי השמח והמשוחרר מהתניות חברתיות ומגבלות שכליות .

דרך יצירה פשוטה ניתן לנהל דיאלוג ללא מילים עם המקומות הבלתי מודעים וליצור ממקום הקרוב לליבת היצירה המקורית ממנה הכול התחיל בעצם.

בסדנאות לציור אינטואיטיבי (ציור שיתופי ) המשתתפים מונחים להיות נוכחים ולהקשיב לקולות, למוסיקה, לנשימות, לקצב הפנימי שלהם ולצבעים תוך כדי להכנס למצב של חלימה מודעת. בסדנה תינתן הזדמנות ליוצרים להתחבר 'לליבה' ודרכה לצור יצירה אותנטית ולהכיל באהבה את כל הנוכחים יחד.

מעט רקע לגבי מושג 'חלימה מודעת'

מסע החלימה שנהוג גם לכנותו – מסע שמאני, חלימה מודעת, חלום צלול. הוא שער שבאמצעותו אנחנו יכולים לשלוח את התודעה שלנו למישור של החלום, על מנת להשיב משם עוצמה, ריפוי או תבונה הנחוצים לנו במציאות הרגילה.

לאן נוסעים במסע?

שינוי מצב התודעה מביא את התודעה למישור אחר. יש שתופסים אותו כעולם פנימי בתוכנו, עולם התת מודע ויש שתופסים אותו כמציאות נוספת ונפרדת ולא נמצאת איתנו כאן.

לפעמים בזמן הציור נפתחת בתוכנו החלימה.