ברטני – ברייט סטר

במקור מאוסטרליה, מטיילת בעולם וחיה במקומות שונים מעבר לכך היא אמנית ויוצרת מדהימה.

" i see creation as a vehicle to express of conscious both of our light and shadow sides, an exploration oneness that can lead us to know ourselves more fully and especially a tool for healing."